کتاب صوتی هیچ چیز ناراحتم نمیکنه

کتاب صوتی هیچ چیز ناراحتم نمیکنه


تاریخ انتشار: 1399/09/20

8,500 تومان

فایل صوتی هیچ چیز نمی تواند ناراحتم نمیکنه

نویسنده : آلبرت آلیس
مترجمان : مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی
نوع فایل: mp3 zip
14 فایل صوتی
مدت زمان :7 ساعت

نمونه رایگان رایگان

نویسنده : آلبرت آلیس
مترجمان : مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی
نوع فایل: mp3 شماره 1
1 فایل صوتی
مدت زمان :30 دقیقه

کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند

چرا کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند با کتابهای خود آموز دیگر فرق دارد؟

آیا واقعا می توانیم از هیچ چیز ناراحت نشویم؟

آیا تفکر علمی ناراحتی شما را برطرف می کند؟

چطور درباره خودمان ، دیگران و زندگی علمی فکر کنیم؟

چرا بینشهای معمول به شما کمک نمی کند که بر مشکلات هیجانیتان غلبه کنید؟
موضوع کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند

کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند به شما كمك خواهد كرد به يك تغيير عميق فلسفی و ديدگاهی كاملاً جديد در مورد زندگی برسيد.

همچنين به شما نشان می دهد كه خودتان مشكلات هيجانی و رفتاری فعلی خويش را ايجاد می كنيد و شما را تشويق می كند وقت و انرژی خود را احمقانه صرف بررسی و تشريح گذشته خود نكنيد.
بخشی از کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند

کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند پیامی دارد و پيامش هم اين است كه آشفتگی های هيجانی شديد و كل بدبختی های انسان عملاً غير ضروری هستند.

وقتی خودتان را سخت مضطرب يا افسرده می كنيد، صريحاً عليه خودتان وارد عمل شد ه ايد و در حق خودتان ظلم و بی عدالتی روا داشته ايد.

قواعد اصلی روش علمی به شرح زيرند:

1- بهتر است وقايع دنيا را به عنوان “واقعيت” بپذيريم حتی وقتی آنها را دوست نداريم و درصدد تغيير دادنشان هستيم .

2- ما قوانين، نظريه ها و فرضيه های علمی را به شكل منطقي و همسان بيان مي كنيم و از بروز تناقض های اساسی و مهم (و “حقايق” غلط يا غير واقع بينانه) پرهيز می كنيم .

3- علم انعطاف پذير و غير جزمی است .

کتاب هیچ چیز ناراحتم نمی کند

    اولین دیدگاه این محصول رو تو بنویس !
%value%